Ευκαιρίες απασχόλησης

Στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης της η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. θέτει συνεχώς νέους στόχους και αναζητά ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη αυτών.

Αναζητούμε ανθρώπους που έχουν ήθος, ικανότητες, ενθουσιασμό και πάθος για τη δουλειά τους.

Εάν επιθυμείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μπορείτε να το υποβάλετε στο email career@elika.gr .