ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ''

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 11.029.126,03€?> ?> ?>