Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτριος Ι. Κουπατσάρης
Πρόεδρος του Δ.Σ.,
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
 
Νικόλαος Ι. Κουπατσάρης
Αντιπρόεδρος και Τεχνικός Διευθυντής,
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
 
Μαρία Ι. Κουπατσιάρη
Μέλος Δ.Σ.
 
Νικόλαος Δ. Φασνάκης
Μέλος Δ.Σ.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 
Αικατερίνη Ι. Κουπατσάρη
Μέλος Δ.Σ.
 
Βασίλειος Ε. Δασκαλάκης
Μέλος Δ.Σ.