Προφίλ

Οι δραστηριότητες της εταιρείας ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. εστιάζονται στην κατασκευή έργων υποδομής με βαρύνουσα σημασία για την ανάπτυξη της χώρας όπως Αεροδρόμια, Λιμενικά έργα, έργα Οδοποιίας και Αιολικά Πάρκα .
 
Το εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο εξοπλισμό εγγυώνται την ταχεία περάτωση των εργασιών με κεντρικούς άξονες την ποιότητα και την ασφάλεια.
 
Η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. απευθύνεται σε όλη την ευρωπαϊκή και ασιατική αγορά με στόχο την ανάληψη και εκτέλεση αναπτυξιακών έργων υποδομής.
 
Εκτός από τα δημόσια έργα, η δράση της επιχείρησης έχει επεκταθεί και σε ιδιωτικά έργα με ποικίλους τύπους συμβολαίων όπως ετοιμοπαράδοτα έργα (turnkey projects), μελέτη και κατασκευή (design and build). Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα αυτοχρηματοδότησης (Private Finance Initiative) και σε συνεταιρισμούς με πελάτες (partnering) αναδεικνύοντας μεγάλη ευελιξία και αξιοπιστία σαν εταιρεία.