Ευκαιρίες απασχόλησης

Στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης της η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. θέτει συνεχώς νέους στόχους και αναζητά ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη αυτών.
Αναζητούμε ανθρώπους που έχουν ήθος, ικανότητες, ενθουσιασμό και πάθος για τη δουλειά τους.
Εάν επιθυμείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μπορείτε να το υποβάλετε στο email: career@elika.gr

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ (ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ):

1). Ζητούνται Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ βαθμό πτυχίου πάνω από 7,5 με εμπειρία σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα για άμεση απασχόληση-συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και να διαθέτουν Ι.Χ. για τις μετακινήσεις τους. Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους. Email:elika@elika.gr

2). Ζητείται Νέος/α Δικηγόρος για άμεση απασχόληση στα γραφεία της εταιρείας στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.Επιθυμητός βαθμός πτυχίου πάνω από 7,5 και διάθεση να ασχοληθεί ενεργά σε όλο το φάσμα θεμάτων Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων. Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής ή/και της γερμανικής γλώσσας. Ζητούνται σκληρά εργαζόμενα άτομα που να αγαπούν την δουλειά τους. Email:elika@elika.gr