η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. εν συντομία...

Εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης του ΜΕΕΠ

Συνολικός κύκλος εργασιών την τελευταία δεκαετία 305.320.680,56€

Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των κατασκευών

Πιστοληπτική ικανότητα 7.500.000€

Περισσότερα από 150 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό

ELOT EN ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007

Επενδυτικές ευκαιρίες