ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΗ 2018.001 (υπό κατασκευή)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΗ 2018.001 (υπό κατασκευή)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΗ 2018.001: ‘’ΕΚΣΚΑΦΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ 8,6Χ10^6 m3 στ. ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ Ε2, Ε6 & Ε7 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ’’

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :  7.086.975,00€