Μήνυμα Προέδρου

Σε μια εποχή σαν την σημερινή είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εκφράσει κανείς εμπιστοσύνη σε ένα μέλλον που προδιαγράφεται τόσο αβέβαιο. 
 
Η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. όμως, έχει ήδη περισσότερα από 25 χρόνια ως ομάδα, με προσωπικό ισχυρής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, αποδεικνύοντας ότι έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια να ξεπεράσει τα προβλήματα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.
 
Εμείς πιστεύουμε στο μέλλον, γιατί το παρελθόν μας έχει αποδείξει ότι έχουμε την ικανότητα να αντισταθούμε καθώς και την καινοτομία και την ευελιξία που απαιτείται για να επωφεληθούμε της κρίσης και να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί.
 
 
 
Δημήτριος  Κουπατσάρης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σϋμβουλος ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ