ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΗ 2018.023 (υπό κατασκευή)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΗ 2018.023 (υπό κατασκευή)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΗ 2018.023: ‘’ΕΚΣΚΑΦΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ 9,9Χ10^6 m3 στ. ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΜΕΣ 4, 5 & 6 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ’’

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :  6.738.000,00€