ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (υπό κατασκευή)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (υπό κατασκευή)

''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (υπό κατασκευή)''

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 11.029.126,03€?> ?> ?>