Πρόσκληση συνεργασίας

Η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της πορείας της, έχει συμμετάσχει σε διάφορα κοινοπρακτικά σχήματα τόσο σε έργα εσωτερικού όσο και σε έργα εξωτερικού.
 
Μέσα σ’ ένα πρωτοφανές περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων στον τομέα των κατασκευών, παρ’ όλες τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η  ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. διατηρεί αμείωτο επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον για νέες προτάσεις και συνεργασίες τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και για συνεργασίες στο εξωτερικό.
 
Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε αίτημα συνεργασίας παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στο invest@elika.gr .