Επικοινωνία

ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ
Αριστοτέλους 10, 50100 Κοζάνη
Τηλ. 24610 33395 - Fax. 24610 27583 - elika@tee.gr