ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

''ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ''

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ :   3.530.307,78€


?> ?>