ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
1. ΣΥΜΒΑΣΗ : 5257328 / ‘’ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 20 Χ10^6 (25%) m3 στ. ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΕΗ’’
 
2. ΣΥΜΒΑΣΗ 5288318 / "ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 14Χ10 6 (+25%) m3 στ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΜΑΝΟΥ"
 
3. ΣΥΜΒΑΣΗ 5288328 / 128 "ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 4,37Χ10^6 m3 στ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ''
 
4. ΣΥΜΒΑΣΗ 5386314/2008 "ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 3,10 Χ 10^6 m3 στ. ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΟΥ Ε1 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ"
 
5. ΣΥΜΒΑΣΗ 5396314/2009 "ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 17,1 Χ 10^6 m3 στ. ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΤΟΥ Ε1 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ"
 
6. ΣΥΜΒΑΣΗ 5396318/2009 "ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 2,0Χ10^6 m3 ΣΤ. ΑΓΟΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ.
 
7. ΣΥΜΒΑΣΗ 5306310/2010 "ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 19,40  X 10^6 m3 στ. ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ"
 
8. ΣΥΜΒΑΣΗ 5376312/2007 "ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 3.000.000 (-25% + 50%) ΤΟΝΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΌ ΤΟ BUNKER ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
 
9. ΣΥΜΒΑΣΗ 5316309/2011 "ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 13,2 Χ 10^6 m3 στ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΚΑΙ 0,516 Χ 10^6 ΤΟΝΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑΣ"
 


?> ?> ?> ?>