ΔΙΚΤΥΑ Δ.Ε.Η.

ΔΙΚΤΥΑ Δ.Ε.Η.

1. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - 3.037.703,15€

2. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - 2.691.890,49€

3. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Μ-10) - 2.820.249,45€

4. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - (Μ-1) - 3.143.066,76€

5. ΔΙΚΤΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ - 4.500.000,00€

6. ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - 6.300.000,00€?> ?> ?>