Αεροδρόμια

ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.
Αριστοτέλους 10, 50132, Κοζάνη
Τηλ. 24610 33395 - Fax. 24610 27583
elika@tee.gr,  elika@elika.gr