ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

''ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ''

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10.388.848,13€