η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. εν συντομία...

Εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης του ΜΕΕΠ

Συνολικός κύκλος εργασιών την τελευταία δεκαετία 305.320.680,56€

Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των κατασκευών

Πιστοληπτική ικανότητα 7.500.000€

Περισσότερα από 150 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό

EN-ISO9001:2015, EN-ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO39001:2012

Επενδυτικές ευκαιρίες